OBS! Ladda ner och läs orkesterindelningen noga så du vet vilken stämma du ska spela/öva på!

Kristina Nilssons Vals

Violin 1

Violin 2

Viola

Cello

Länk till inspelning

King of The Fairies

Nedan finner ni orkesterstämmor men även stämmor med hela melodin(inkl. en enkalre stämma). 

I första hand ska ni öva på orkesterstämman men tanken är också att vi ska lära oss hela melodin på gehör.

Violin 1

Violin 2

Viola

Cello

Violin melodi med enklare stämma

Viola melodi med enklare stämma

Cello melodi med enklare stämma

The Fox Hunters Jig

Nedan finner ni orkesterstämmor men även stämmor med hela melodin(inkl. en enkalre stämma).

I första hand ska ni öva på orkesterstämman men tanken är också att vi ska lära oss hela melodin på gehör.

Violin 1

Violin 2

Viola

Cello

Violin melodi med enklare stämma

Viola melodi med enklare stämma

Cello melodi med enklare stämma