Här nedan finns en länk till en pdf med orkesterindelning och stämfördelning inom orkestrarna. Läs noga så du laddar ner och övar på rätt stämma!

OBS! Elever i bok 1 spelar INTE i någon orkester utan fokuserar på härligt gruppspel. Barnen i bok 1-grupperna finns därmed inte med i listan över orkesterindelning. Grupplistor med ALLA elever hittar du under "Schema" i menyn.

(senast uppdaterat 20 juni 2023)

orkestrar.pdf (189.89 KB)