Kursavgift:

1 barn: 2 600 kr

2 barn: 4 850 kr

3 eller flera: 6 150 kr

Avgift för kost

(frukost, förmiddagsfika, lunch, eftermiddagsfika, kvällsmat och kvällsfika)

Barn 0-4 år gratis

Barn 5-12 år 900 kr per person

Deltagare från och med 13 år och medföljande vuxna 1 600 kr per person

Avgift för boende: 

Läs mer om logi här...

Kostnad för t-shirt:

180 kr per st