Auskultation för intresserade lärare:

  • SSZ-medlem gratis
  • Icke medlem: 800kr/hela kursen eller 200kr/dag
  • Betalas till Svenska Suzukiförbundets bg. 5815-0178 märk inbetalningen med "Auskultation" och ditt namn
  • Anmälan sker till Anna-Carin Sundén, annacarin@suzukilager.se
  • Kost och logi ordnas separat på egen hand.

Obs! Gäller ej lärare som går Suzuki utbildningen i Sverige 2023. Ni får all praktisk information via er egen kurs. Ni är supervälkomna att auskultera men behöver inte anmäla detta.